معرفی سایت فریبا علومی یزدی

مطالب بیشتر فریبا علومی یزدی سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان

انتخاب موضوعات سخنرانی از فریبا علومی یزدی فریبا علومی یزدی سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان

ابزارهای اصلی سخنرانی برای سخنرانان حرفه ای فریبا علومی یزدی سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان

چگونه یک سخنرانی نامطلوب ارائه نماییم سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان

10 تکنیک مؤثر درسخنرانی از فریبا علومی یزدی فنون سخنوری از فریبا علومی یزدی سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان

مهارت های سخنرانی - سخنرانی در مقابل ساعت، قانون سه تایی سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان

سه قانون طلایی برای سخنرانی سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان

چگونه مخاطب را رصد کنیم؟ سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان

مخاطبان نمی توانند چيز زيادی را به خاطر بسپارند! چکاوک زرین نشان بهترین سخنوران

iranmojri.com

/ 0 نظر / 773 بازدید