لوح سپاس به مجری همایش ملی « پارک فناوری مجازی و توسعه پایدار شهری»

بسم ا.. الرحمن الرحیم

 

همایش ملی « پارک فناوری مجازی و توسعه پایدار شهری»

4 اسفند 1388 ، مرکز همایش های برج میلاد

لوح سپاس

 

 

سرکار خانم فریبا علومی یزدی

پروردگار متعال را شاکر می باشیم که توفیق برگزاری این همایش را میسر فرمود تا

در  پرتو  عنایتش  با  بهره مندی  از  تجارب متخصصانی چون شما در راستای تحقق

اهداف متعالی این طرح موفق باشیم.

از این رو مراتب قدردانی و سپاس خود را از جناب عالی که در اجرای این همایش

همکاری فعال داشته  اید ابراز می نماییم.

 

چونلی هان                                                                معصومه ابتکار

مدیر و نماینده منطقه ای یونسکو در تهران                                                    رییس همایش

/ 0 نظر / 138 بازدید